سرور مجازی ایران (دیتاسنتر زیرساخت)

VPS IRAN - RAM 512
 • 512MHz CPU
 • 512MB Ram
 • 15GB OR 10GB SSD HDD
 • 1Gbps Port
 • 25GB Traffic
VPS IRAN - Ram 1024
 • 1024 Mhz CPU
 • 1024 Mb Ram
 • 25 Gb HDD
 • 1 Gbps Port
 • 50 Gb Traffic
VPS IRAN - Ram 2048
 • 2048 Mhz CPU
 • 2048 Mb Ram
 • 50 Gb HDD
 • 1 Gbps Port
 • 100 Gb Traffic
VPS IRAN - Ram 3072
 • 3072 Mhz CPU
 • 3072 Mb Ram
 • 100 Gb HDD
 • 1 Gbps Port
 • 125 Gb Traffic
VPS IRAN - RAM 4096
 • 4096 Mhz CPU
 • 4096 Mb Ram
 • 150 Gb HDD
 • 1 Gbps Port
 • 150 Gb Traffic
VPS IRAN - RAM 6144
 • 6144 Mhz CPU
 • 6144 Mb Ram
 • 200 Gb HDD
 • 1 Gbps Port
 • 200 Gb Traffic
VPS IRAN - RAM 8192
 • 8192 Mhz CPU
 • 8192 Mb Ram
 • 100 Gb SSD HDD
 • 1 Gbps Port
 • 300 Gb Traffic

Powered by WHMCompleteSolution