سرور مجازی

VPS - RAM 1024
 • ۱ گیگابایت رم
 • ۱ گیگاهرتز پردازنده
 • ۵۰GB HDD یا ۲۰GB SSD هارد
 • ۱ گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VPS - Ram 2048
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۲ گیگاهرتز پردازنده
 • ۷۵GB HDD یا ۳۰GB SSD هارد
 • ۱ گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VPS - Ram 3072
 • ۳ گیگابایت رم
 • ۳ گیگاهرتز پردازنده
 • ۱۰۰GB HDD یا ۴۰GB SSD هارد
 • ۱ گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VPS - Ram 4096
 • ۴ گیگابایت رم
 • ۴ گیگاهرتز پردازنده
 • ۱۵۰GB HDD یا ۶۰GB SSD هارد
 • ۱ گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VPS - RAM 6144
 • ۶ گیگابایت رم
 • ۶ گیگاهرتز پردازنده
 • ۲۰۰GB HDD یا ۸۰GB SSD هارد
 • ۱ گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VPS - RAM 8192
 • ۸ گیگابایت رم
 • ۸ گیگاهرتز پردازنده
 • ۲۵۰GB HDD یا ۱۰۰GB SSD هارد
 • ۱ گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VPS - RAM 12288
 • ۱۲ گیگابایت رم
 • ۱۲ گیگاهرتز پردازنده
 • ۳۵۰GB HDD یا ۱۲۰GB SSD هارد
 • ۱ گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VPS - RAM 16384
 • ۱۶ گیگابایت رم
 • ۱۶ گیگاهرتز پردازنده
 • ۵۰۰GB HDD یا ۲۰۰GB SSD هارد
 • ۱ گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک

Powered by WHMCompleteSolution