هاست اشتراکی خارج

هاست اشتراکی خارج - 100 مگابایت
 • فضا صد مگابایت
 • ترافیک بی نهایت
 • دامنه اضافه ندارد
 • سایر امکانات بی نهایت
 • بکاپ گیری منظم هفتگی
 • کنترل پنل cPanel
 • گواهینامه SSL قابل سفارش
هاست اشتراکی خارج - 200 مگابایت
 • فضا دویست مگابایت
 • ترافیک بی نهایت
 • دامنه اضافه ندارد
 • سایر امکانات بی نهایت
 • بکاپ گیری منظم هفتگی
 • کنترل پنل cPanel
 • گواهینامه SSL قابل سفارش
هاست اشتراکی خارج - 500 مگابایت
 • فضا پانصد مگابایت
 • ترافیک بی نهایت
 • دامنه اضافه ندارد
 • سایر امکانات بی نهایت
 • بکاپ گیری منظم هفتگی
 • کنترل پنل cPanel
 • گواهینامه SSL قابل سفارش
هاست اشتراکی خارج - 1024 مگابایت
 • فضا بی نهایت
 • ترافیک بی نهایت
 • دامنه اضافه ندارد
 • سایر امکانات بی نهایت
 • بکاپ گیری منظم هفتگی
 • کنترل پنل cPanel
 • گواهینامه SSL قابل سفارش

Powered by WHMCompleteSolution