سرور اختصاصی آلمان

EX42
 • Intel Core i7-6700 CPU
 • 64GB RAM
 • 2x4TB HDD Drive
 • 1Gbps PORT
 • 30TB Traffic
EX42-NVME
 • Intel Core i7-6700 CPU
 • 64GB RAM
 • 2x512 GB SSD NVME Drive
 • 1Gbps PORT
 • 30TB Traffic
EX52
 • Intel Core i7-8700 CPU
 • 64GB RAM
 • 2x8TB HDD Drive
 • 1Gbps PORT
 • 30TB Traffic
SX62
 • Intel Xeon E3-1270 V3 CPU
 • 32GB RAM
 • 4x10 TB Drive
 • 1Gbps PORT
 • 30TB Traffic
EX52 - NMVE
 • Intel Core i7-8700 CPU
 • 64GB RAM
 • 2x1 SSD NVME Drive
 • 1Gbps PORT
 • 30TB Traffic

Powered by WHMCompleteSolution