سرور مجازی آمریکا

VPS USA - RAM 1024 -1 موجود است
 • رم ۱ گیگابایت
 • پردازنده ۱ گیگاهرتز
 • هارد ۲۰GB SSD
 • پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
VPS USA - RAM 2048 -1 موجود است
 • رم ۲ گیگابایت
 • پردازنده ۲ گیگاهرتز
 • هارد ۳۰GB SSD
 • پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
VPS USA - RAM 3072 -1 موجود است
 • رم ۳ گیگابایت
 • پردازنده ۳ گیگاهرتز
 • هارد ۴۰GB SSD
 • پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
VPS USA - RAM 4096 -1 موجود است
 • رم ۴ گیگابایت
 • پردازنده ۴ گیگاهرتز
 • هارد ۶۰GB SSD
 • پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
VPS USA - RAM 6144 -1 موجود است
 • رم ۶ گیگابایت
 • پردازنده ۶ گیگاهرتز
 • هارد ۸۰GB SSD
 • پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
VPS USA - RAM 8192 -1 موجود است
 • رم ۸ گیگابایت
 • پردازنده ۸ گیگاهرتز
 • هارد ۱۰۰GB SSD
 • پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
VPS USA - RAM 12288 -1 موجود است
 • رم ۱۲ گیگابایت
 • پردازنده ۱۲ گیگاهرتز
 • هارد ۱۲۰GB SSD
 • پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
VPS USA - RAM 16384 -1 موجود است
 • رم ۱۶ گیگابایت
 • پردازنده ۱۶ گیگاهرتز
 • هارد ۱۶۰GB SSD
 • پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution