سرور اختصاصی سیو استارت

E3-SSD-2-32
 • Intel Xeon E3-1231v3 CPU
 • 32GB RAM
 • 2X480 GB SSD Storage
 • 1Gbps PORT
 • Unlimited Traffic
 • SW RAID
Desde
12,600,000 ریال
Mensual
10,500,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
E3-SAT-2-32
 • Intel Xeon E3-1231v3 CPU
 • 32GB RAM
 • 4x2TB SATA Storage
 • 1Gbps PORT
 • Unlimited Traffic
 • SW RAID
Desde
12,600,000 ریال
Mensual
10,500,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
E5-SSD-1-64
 • Intel Xeon E5-1630v3 CPU
 • 64GB RAM
 • 2x480GB SSD Storage
 • 1Gbps PORT
 • Unlimited Traffic
 • SW RAID
Desde
14,700,000 ریال
Mensual
10,500,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
E5-SAT-1-64
 • Intel Xeon E5-1630v3 CPU
 • 64GB RAM
 • 4x2TB SATA Storage
 • 1Gbps PORT
 • Unlimited Traffic
 • SW RAID
Desde
14,700,000 ریال
Mensual
10,500,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora

Powered by WHMCompleteSolution