کانفیگ سرور

Full Config cPanel

Install cPanel latest version
cPanel configuration
webserver configuration
PHP configuration
MySQL configuration
DNS configuration
Security & Firewall configuration
Server optimization

Full Config directadmin

Install directadmin latest version
directadmin configuration
webserver configuration
PHP configuration
MySQL configuration
DNS configuration
Security & Firewall configuration
Server optimization

Full Config Websitepanel

Install websitepanel latest version
websitepanel configuration
webserver configuration
SQL configuration
DNS configuration
Security & Firewall configuration
Server optimization

Full Config Plesk for Windows

Install Plesk latest version
Plesk configuration
webserver configuration
SQL configuration
DNS configuration
Security & Firewall configuration
Server optimization

Full Config Nginx Web Server

Web Server configuration
Web Server optimization
Addon configuration (PHP , DNS - Firewall - MySQL - Cache - ... )

Full Config Litespeed Web Server

Web Server configuration
Web Server optimization
Addon configuration (PHP , DNS - Firewall - MySQL - Cache - ... )

Full Config Apache Web Server

Web Server configuration
Web Server optimization

Full Config IIS Web Server

Web Server configuration
Web Server optimization

Security & Firewall configuration

Installing Firewall
Config Firewall

Server Troubleshooting

Troubleshooting Server problem / Per Hour
در این سرویس به صورت ساعتی مشکل سرور بررسی می گردد

General Config Linux Server

Installing and partitioning OS
Installing DNS Server
Installing Mail Server
Installing Web Server
MySQL configuration
PHP configuration
Security & Firewall configuration
Server optimization

General Config Windows Server

Installing and partitioning OS
Installing DNS Server
Installing Mail Server
Installing Web Server
SQL configuration
Addon configuration
Security & Firewall configuration
Server optimization

Install & Update OS On VPS

نصب سیستم عامل بر روی سرور
بروز رسانی و آپدیت سیستم عامل
تعویض سیستم عامل های ویندوز ، لینوکس ، میکروتیک

Reset Password OS On VPS

در صورتی فراموشی پسورد سرور مجازی می بایست این سرویس را سفارش دهید

Install & Update OS On Dedicated

نصب سیستم عامل بر روی سرور
بروز رسانی و آپدیت سیستم عامل
تعویض سیستم عامل های ویندوز ، لینوکس ، و مجازی ساز ها

Reset Password OS On Dedicated

در صورتی فراموشی پسورد سرور اختصاصی می بایست این سرویس را سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution