سرویس بکاپ ایران

سرویس بکاپ ایران - 50 گیگ - ماهانه 1,000,000 ریال فضا پنجاه گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید
سرویس بکاپ ایران - 100 گیگ - ماهانه 1,500,000 ریال فضا صد گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید
سرویس بکاپ ایران - 250 گیگ - ماهانه 2,000,000 ریال فضا دویست پنجاه گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید
سرویس بکاپ ایران - 500 گیگ - ماهانه 3,200,000 ریال فضا پانصد گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید
سرویس بکاپ ایران - 1 ترابایت - ماهانه 5,000,000 ریال فضا یک ترابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید
سرویس بک آپ ایران - 5 ترابایت - ماهانه 24,000,000 ریال فضا پنج ترابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید
سرویس بکاپ ایران - 3 ترابایت - ماهانه 15,000,000 ریال فضا سه ترابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!

شروع گفتگو در واتساپ