کولوکیشن

Colocation - Milad - Asiatech - ماهانه 26,400,000 ریال دیتاسنتر برج میلاد
فضا یک یونیت
امکان استفاده آی پی مورد نیاز
ترافیک نامحدود منصفانه
پلاگ برق یک
آنتی دیداس سخت افزاری لایه سه
سفارش دهید
Colocation - Parsonline - ماهانه 16,400,000 ریال دیتاسنتر پارس آنلاین تهران
فضا یک یونیت
امکان استفاده آی پی مورد نیاز
ترافیک نامحدود منصفانه
پلاگ برق یک
سفارش دهید
Colocation - IDC - Zirsakht - ماهانه 11,400,000 ریال دیتاسنتر زیرساخت مرکز امام خمینی
فضا یک یونیت
امکان استفاده آی پی مورد نیاز
ترافیک نامحدود منصفانه
پلاگ برق یک
آنتی دیداس سخت افزاری لایه سه
سفارش دهید
Colocation - LCT - Zirsakht - ماهانه 11,400,000 ریال دیتاسنتر زیرساخت مرکز LCT
فضا یک یونیت
امکان استفاده آی پی مورد نیاز
ترافیک نامحدود منصفانه
پلاگ برق یک
آنتی دیداس سخت افزاری لایه سه
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!

شروع گفتگو در واتساپ