سرور اختصاصی

OVH - 1 - ماهانه 28,350,000 ریال CPU Intel Xeon-D 2123IT
RAM 32GB
Drive 2x480 GB NVME
PORT 1Gbps
سفارش دهید
OVH - 2 - ماهانه 31,050,000 ریال CPU Intel Xeon-D 1521
RAM 16 GB
Disks 4x4TB HDD + 1x480GB NVMe
RAID Soft
Traffic Unlimited
PORT 1Gbps
سفارش دهید
OVH - 3 - ماهانه 52,650,000 ریال CPU Intel Xeon-D 1541
RAM 32GB
Storage 4×12TB HDD + 2×240GB SSD
PORT 1Gbps
Traffic Unlimited
RAID SW
سفارش دهید
OVH - 4 - ماهانه 19,500,000 ریال CPU Intel Xeon E3-1231v3
RAM 32GB
Disks 2x480 GB SSD
RAID soft
Traffic Unlimited
PORT 1Gbps
سفارش دهید
OVH - 5 - ماهانه 22,500,000 ریال CPU Intel Xeon E5-1630 v3
RAM 64GB
Drive 2x480 GB SSD
PORT 1Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
Hetznet - 2 - ماهانه 25,500,000 ریال CPU Intel Core i7-8700
RAM 64GB
Drive 2x1 TB NVME
PORT 1Gbps
Traffic 30TB
سفارش دهید
Hetznet - 1 - ماهانه 18,000,000 ریال CPU Intel Core i7-6700
RAM 64GB
Drive 2x480 GB NVME
PORT 1Gbps
Traffic 30TB
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!