سرور اختصاصی انگلیس

UK Dedicated Server - Quad Core, 16GB RAM - ماهانه 3,750,000 ریال [CPU Intel Xeon E3-1230
RAM 16GB
Drive 2x 2 TB SATA
PORT 1Gbps
سفارش دهید
UK Dedicated Server - Quad Core, 16GB RAM - SSD - ماهانه 3,750,000 ریال CPU Intel Xeon E3-1230
RAM 16GB
Drive 2x 240 SSD
PORT 1Gbps
سفارش دهید
UK Dedicated Server - Quad Core, 32GB RAM - ماهانه 4,450,000 ریال CPU Intel Xeon E3-1230
RAM 32GB
Drive 2x 2 TB SATA
PORT 1Gbps
سفارش دهید
UK Dedicated Server - Quad Core, 32GB RAM - SSD - ماهانه 4,450,000 ریال CPU Intel Xeon E3-1230
RAM 32GB
Drive 2x 240 SSD
PORT 1Gbps
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!