سرور مجازی ایران

VPS IRAN - Ram 4096 - KVM - ماهانه 3,500,000 ریال رم 4 گیگابایت
پردازنده 2vCore(s)
هارد 60GB SSD
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک نامحدود منصفانه
سفارش دهید
VPS IRAN - Ram 6144 - KVM - ماهانه 4,200,000 ریال رم 6 گیگابایت
پردازنده 3vCore(s)
هارد 80GB SSD
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک نامحدود منصفانه
سفارش دهید
VPS IRAN - Ram 8192 - KVM - ماهانه 5,000,000 ریال رم 8 گیگابایت
پردازنده 4vCore(s)
هارد 100GB SSD
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک نامحدود منصفانه
سفارش دهید
VPS IRAN - Ram 12288 - KVM - ماهانه 6,500,000 ریال رم 12 گیگابایت
پردازنده 6vCore(s)
هارد 120GB SSD
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک نامحدود منصفانه
سفارش دهید
VPS IRAN - Ram 16384 - KVM - ماهانه 8,500,000 ریال رم 16 گیگابایت
پردازنده 8vCore(s)
هارد 160GB SSD
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک نامحدود منصفانه
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!