گواهی نامه امنیتی SSL

DV SSL Certificate - یک ساله
  • گواهینامه SSL استاندارد
  • سازگاری کامل با تمامی مرورگرها
  • بدون نیاز به مدارک سازمانی
  • افزایش رتبه در گوگل
  • پشتیبانی از www
DV SSL Certificate WildCard - یک ساله
  • گواهینامه SSL - WildCard
  • سازگاری کامل با تمامی مرورگرها
  • بدون نیاز به مدارک سازمانی
  • افزایش رتبه در گوگل
  • پشتیبانی از تمامی زیر دامنه ها