سرور مجازی خارج

VPS - Ram 4096
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2vCore(s)
 • هارد 60GB SSD
 • پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود منصفانه
VPS - RAM 6144
 • رم 6 گیگابایت
 • پردازنده 3vCore(s)
 • هارد 80GB SSD
 • پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
VPS - RAM 8192
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 4vCore(s)
 • هارد 100GB SSD
 • پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
VPS - RAM 12288
 • رم 12 گیگابایت
 • پردازنده 6vCore(s)
 • هارد 120GB SSD
 • پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
VPS - RAM 16384
 • رم 16 گیگابایت
 • پردازنده 8vCore(s)
 • هارد 160GB SSD
 • پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود