{{!----}} {{!----}}

سرور مجازی اقتصادی اروپا

EU ECO VPS 1 GB - ماهانه 1,400,000 ریال RAM 1 GB
CPU 1 vCores
Storage 20 GB SSD
PORT 1 Gbps
OS Only linux
Traffic Unlimited
سفارش دهید
EU ECO VPS 2 GB - ماهانه 1,800,000 ریال RAM 2 GB
CPU 1 vCores
Storage 25 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
EU ECO VPS 3 GB - ماهانه 2,500,000 ریال RAM 3 GB
CPU 2 vCores
Storage 30 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
EU ECO VPS 4 GB - ماهانه 2,900,000 ریال RAM 4 GB
CPU 2 vCores
Storage 40 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!