{{!----}} {{!----}}

سرور مجازی اقتصادی ایران

IR ECO VPS 1 GB - ماهانه 980,000 ریال RAM 1 GB
CPU 1 vCores
Storage 20 GB SSD
PORT 1 Gbps
OS Only linux
Traffic Unlimited (Upload:8/Download:1)
سفارش دهید
IR ECO VPS 2 GB - ماهانه 1,500,000 ریال RAM 2 GB
CPU 1 vCores
Storage 25 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited (Upload:8/Download:1)
سفارش دهید
IR ECO VPS 3 GB - ماهانه 2,200,000 ریال RAM 3 GB
CPU 1 vCores
Storage 30 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited (Upload:8/Download:1)
سفارش دهید
IR ECO VPS 4 GB - ماهانه 2,600,000 ریال RAM 4 GB
CPU 2 vCores
Storage 40 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited (Upload:8/Download:1)
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!