{{!----}} {{!----}}

سرور مجازی میکروتیک

EU Mik VPS 1024 MB - ماهانه 3,000,000 ریال RAM 1 GB
CPU 1 vCores
Storage 1 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
Intranet Mik VPS 1024 MB - ماهانه 3,000,000 ریال RAM 1 GB
CPU 1 vCores
Storage 2 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited (Upload8/Download1)
سفارش دهید
IR Mik VPS 1024 MB - ماهانه 5,000,000 ریال RAM 1 GB
CPU 1 vCores
Storage 2 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic 40 GB
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!