{{!----}} {{!----}}

سرور مجازی ابری آمریکا

USA Cloud VPS 2 GB - ماهانه 2,800,000 ریال RAM 2 GB
CPU 2 vCores
Storage 40 GB NVMe SSD
PORT 1 Gbps
سفارش دهید
USA Cloud VPS 4 GB - ماهانه 4,000,000 ریال RAM 4 GB
CPU 3 vCores
Storage 80 GB NVMe SSD
PORT 1 Gbps
سفارش دهید
USA Cloud VPS 8 GB - ماهانه 6,000,000 ریال RAM 8 GB
CPU 4 vCores
Storage 160 GB NVMe SSD
PORT 1 Gbps
سفارش دهید
USA Cloud VPS 16 GB - ماهانه 10,000,000 ریال RAM 16 GB
CPU 8 vCores
Storage 160 GB NVMe SSD
PORT 1 Gbps
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!