سرور مجازی ویندوز ایران

IR Win VPS 4 GB - ماهانه 4,200,000 ریال رم 4 گیگابایت
پردازنده 2 هسته
هارد 40 گیگابایت SSD
پورت 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک 100 گیگابایت ( قابل تغییر )
سفارش دهید
IR Win VPS 6 GB - ماهانه 5,000,000 ریال رم 6 گیگابایت
پردازنده 3 هسته
هارد 50 گیگابایت SSD
پورت 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک 100 گیگابایت ( قابل تغییر )
سفارش دهید
IR Win VPS 8 GB - ماهانه 6,500,000 ریال رم 8 گیگابایت
پردازنده 4 هسته
هارد 60 گیگابایت SSD
پورت 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک 100 گیگابایت ( قابل تغییر )
سفارش دهید
IR Win VPS 12 GB - ماهانه 8,500,000 ریال رم 12 گیگابایت
پردازنده 4 هسته
هارد 80 گیگابایتSSD
پورت 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک 100 گیگابایت ( قابل تغییر )
سفارش دهید
IR Win VPS 16 GB - ماهانه 10,000,000 ریال رم 16 گیگابایت
پردازنده 6 هسته
هارد 100 گیگابایت SSD
پورت 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک 100 گیگابایت ( قابل تغییر )
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!

شروع گفتگو در واتساپ