سرور مجازی خارج

VPS - Ram 4096 - חודשי 3,500,000 ریال رم 4 گیگابایت
پردازنده 2vCore(s)
هارد 60GB SSD
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک نامحدود منصفانه
הזמינו עכשיו
VPS - RAM 6144 - חודשי 4,200,000 ریال رم 6 گیگابایت
پردازنده 3vCore(s)
هارد 80GB SSD
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک نامحدود
הזמינו עכשיו
VPS - RAM 8192 - חודשי 5,000,000 ریال رم 8 گیگابایت
پردازنده 4vCore(s)
هارد 100GB SSD
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک نامحدود
הזמינו עכשיו
VPS - RAM 12288 - חודשי 6,500,000 ریال رم 12 گیگابایت
پردازنده 6vCore(s)
هارد 120GB SSD
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک نامحدود
הזמינו עכשיו
VPS - RAM 16384 - חודשי 8,500,000 ریال رم 16 گیگابایت
پردازنده 8vCore(s)
هارد 160GB SSD
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک نامحدود
הזמינו עכשיו

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!