{{!----}} {{!----}}

سرور مجازی امارات

UAE VPS 2048 MB - ماهانه 4,200,000 ریال RAM 2 GB
CPU 1 vCores
Storage 30 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
UAE VPS 4096 MB - ماهانه 5,800,000 ریال RAM 4 GB
CPU 2 vCores
Storage 40 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
UAE VPS 6144 MB - ماهانه 7,000,000 ریال RAM 6 GB
CPU 3 vCores
Storage 50 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
UAE VPS 8192 MB - ماهانه 8,500,000 ریال RAM 8 GB
CPU 4 vCores
Storage 60 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!