سرور اختصاصی ایران

[D10-410] HP 12 Core - ماهانه 11,000,000 ریال پردازنده 2×Xeon X5650 – 2.66 Ghz
رم 32 گیگابایت
هارد 1x240GB SSD
RAID HW
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود منصفانه
سفارش دهید
[D10-430] HP 12 Core - ماهانه 12,000,000 ریال CPU 2×Xeon X5650 – 2.66 Ghz
RAM 32GB
Storage 1x500GB SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic نامحدود منصفانه
سفارش دهید
[D10-600] HP 12 Core - ماهانه 14,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz
RAM 32GB
Storage 2×240 SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-610] HP 12 Core - ماهانه 16,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz
RAM 32GB
Storage 2x500GB SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-620] HP 12 Core - ماهانه 24,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz
RAM 64GB
Storage 2×1TB SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-630] HP 12 Core - ماهانه 25,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz
RAM 32GB
Storage 2×4TB HDD Enterprise
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-800] HP 16 Core - ماهانه 21,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2650v2 2.60 GHz
RAM 32GB
Storage 2×240 SSD
RAID HW
PORT 1-10 Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-810] HP 16 Core - ماهانه 24,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2650v2 2.60 GHz
RAM 64GB
Storage 2×500GB SSD
RAID HW
PORT 1-10Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-820] HP 16 Core - ماهانه 33,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2650v2 2.60 GHz
RAM 32GB
Storage 2×4TB HDD Enterprise
RAID HW
PORT 1-10Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-830] HP 16 Core - ماهانه 34,000,000 ریال CPU 2×Xeon 2650v2 2.60 GHz
RAM 64GB
Storage 2×1TB SSD
RAID HW
PORT 1-10Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-900] HP 20 Core - ماهانه 26,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
RAM 32GB
Storage 2×240GB SSD
RAID HW
PORT 10Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-910] HP 20 Core - ماهانه 29,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
RAM 64GB
Storage 2×500GB SSD
RAID HW
PORT 10Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-920] HP 20 Core - ماهانه 37,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
RAM 32GB
Storage 2×4TB HDD Enterprise
RAID HW
PORT 10Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-930] HP 20 Core - ماهانه 38,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
RAM 64GB
Storage 2×1TB SSD
RAID HW
PORT 10Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-1000] HP 24 Core - ماهانه 34,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz
RAM 64GB
Storage 2×500GB SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-1100] HP 24 Core - ماهانه 48,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz
RAM 64GB
Storage 2×1TBSSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-1200] HP 24 Core - ماهانه 58,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz
RAM 128GB
Storage 2×1TBSSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-1300] HP 24 Core - ماهانه 96,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz
RAM 256 GB
Storage 4×1TBSSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-2000] HP 28 Core - ماهانه 74,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2695v3-2.30Ghz
RAM 64 GB DDR4
Storage 2×500GB SSD
RAID HW
PORT 10 Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-2100] HP 28 Core - ماهانه 88,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2695v3-2.30Ghz
RAM 64 GB DDR4
Storage 2×1TB SSD
RAID HW
PORT 10 Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-2200] HP 28 Core - ماهانه 102,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2695v3-2.30Ghz
RAM 128 GB DDR4
Storage 3×1TB SSD
RAID HW
PORT 10 Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-2300] HP 28 Core - ماهانه 122,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2695v3-2.30Ghz
RAM 256 GB DDR4
Storage 4×1TB SSD
RAID HW
PORT 10 Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!