سرویس بکاپ خارج

سرویس بکاپ خارج - 50 گیگ - ماهانه 1,000,000 ریال فضا پنجاه گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید
سرویس بکاپ خارج - 100 گیگ - ماهانه 1,200,000 ریال فضا صد گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید
سرویس بکاپ خارج - 250 گیگ - ماهانه 1,500,000 ریال فضا دویست پنجاه گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید
سرویس بکاپ خارج - 500 گیگ - ماهانه 2,500,000 ریال فضا پانصد گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید
سرویس بکاپ خارج - 1 ترابایت - ماهانه 4,000,000 ریال فضا یک ترابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!

شروع گفتگو در واتساپ