سرویس بکاپ خارج

سرویس بکاپ خارج - 50 گیگ
 • فضا پنجاه گیگابایت
 • ترافیک بی نهایت
 • امکان راه اندازی سایت ندارد
 • اکانت FTP بی نهایت
سرویس بکاپ خارج - 100 گیگ
 • فضا صد گیگابایت
 • ترافیک بی نهایت
 • امکان راه اندازی سایت ندارد
 • اکانت FTP بی نهایت
سرویس بکاپ خارج - 250 گیگ
 • فضا دویست پنجاه گیگابایت
 • ترافیک بی نهایت
 • امکان راه اندازی سایت ندارد
 • اکانت FTP بی نهایت
سرویس بکاپ خارج - 500 گیگ
 • فضا پانصد گیگابایت
 • ترافیک بی نهایت
 • امکان راه اندازی سایت ندارد
 • اکانت FTP بی نهایت
سرویس بکاپ خارج - 1 ترابایت
 • فضا یک ترابایت
 • ترافیک بی نهایت
 • امکان راه اندازی سایت ندارد
 • اکانت FTP بی نهایت