{{!----}} {{!----}}

سرویس بکاپ خارج

سرویس بکاپ خارج - 50 گیگ - ماهانه 1,000,000 ریال فضا پنجاه گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید
سرویس بکاپ خارج - 100 گیگ - ماهانه 1,200,000 ریال فضا صد گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید
سرویس بکاپ خارج - 250 گیگ - ماهانه 1,500,000 ریال فضا دویست پنجاه گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید
سرویس بکاپ خارج - 500 گیگ - ماهانه 2,500,000 ریال فضا پانصد گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید
سرویس بکاپ خارج - 1 ترابایت - ماهانه 4,000,000 ریال فضا یک ترابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!