سرور مجازی اختصاصی ایران

VDS 32 GB - ماهانه 18,000,000 ریال CPU 12CORE 24Threads
Ram 32 GB
Storage 250GB SSD
Port 10Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
VDS 48 GB - ماهانه 24,000,000 ریال CPU 12CORE 24Threads
Ram 48 GB
Storage 250GB SSD
Port 10Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
VDS 64 GB - ماهانه 29,000,000 ریال CPU 16CORE 32Threads
Ram 64 GB
Storage 500GB SSD
Port 10Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
VDS 128 GB - ماهانه 35,000,000 ریال CPU 20CORE
Ram 128 GB
Storage 1TB SSD
Port 10Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
VDS 256 GB - ماهانه 40,000,000 ریال CPU 24 CORE
Ram 256 GB
Storage 2TB SSD
Port 10Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!

شروع گفتگو در واتساپ