هاست حرفه ای خارج

هاست حرفه ای خارج – 10 گیگابایت - سالانه 8,400,000 ریال فضا 10 GB
ترافیک Unlimited
تعداد بازدید در لحظه 10 بازدید
CPU 2 core
RAM 2 GB
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
Sub Domain 10
FTP Unlimited
WebServer LiteSpeed
بکاپ گیری روزانه هفتگی ماهانه
کنترل پنل cPanel
گواهینامه SSL قابل سفارش
سفارش دهید
هاست حرفه ای خارج – 20 گیگابایت - سالانه 10,800,000 ریال فضا 20 GB
ترافیک Unlimited
تعداد بازدید در لحظه 15 بازدید
CPU 2 core
RAM 3 GB
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
Sub Domain 20
FTP Unlimited
WebServer LiteSpeed
بکاپ گیری روزانه هفتگی ماهانه
کنترل پنل cPanel
گواهینامه SSL قابل سفارش
سفارش دهید
هاست حرفه ای خارج – 25 گیگابایت - سالانه 21,000,000 ریال فضا 25 GB
ترافیک Unlimited
تعداد بازدید در لحظه 10 بازدید
CPU 2 core
RAM 2 GB
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
Sub Domain 10
FTP Unlimited
WebServer LiteSpeed
بکاپ گیری روزانه هفتگی ماهانه
کنترل پنل cPanel
گواهینامه SSL قابل سفارش
سفارش دهید
هاست حرفه ای خارج – 30 گیگابایت - سالانه 13,200,000 ریال فضا 30 GB
ترافیک Unlimited
تعداد بازدید در لحظه 20 بازدید
CPU 3 core
RAM 4 GB
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
Sub Domain Unlimited
FTP Unlimited
WebServer LiteSpeed
بکاپ گیری روزانه هفتگی ماهانه
کنترل پنل cPanel
گواهینامه SSL قابل سفارش
سفارش دهید
هاست حرفه ای خارج – 50 گیگابایت - سالانه 20,400,000 ریال فضا 50 GB
ترافیک Unlimited
تعداد بازدید در لحظه 25 بازدید
CPU 4 core
RAM 6 GB
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
Sub Domain Unlimited
FTP Unlimited
WebServer LiteSpeed
بکاپ گیری روزانه هفتگی ماهانه
کنترل پنل cPanel
گواهینامه SSL قابل سفارش
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!

شروع گفتگو در واتساپ